Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Giải đáp 112 thắc mắc về chính sách bảo hiểm xã hội, y tế

Từ 9h00 đến 11h00 sáng 03/11/2016, BHXH Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT trên Trang tin điện tử (Website) BHXH Việt Nam.

Khách mời tham gia chương trình gồm: Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn; đại diện lãnh đạo và chuyên gia các đơn vị: Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Sổ - Thẻ, Thu...

Truy cập đường dẫn dưới đây để xem nội dung của buổi giao lưu:

https://drive.google.com/file/d/0B79_vsf2nIENMHJSeFhib1BqNlU/view

(http://thuvienphapluat.vn/)

Tin khác