Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Xuất khẩu gạo giảm kỷ lục trong gần 10 năm qua

Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu gạo VN năm 2016 giảm kỷ lục trong gần 10 năm qua.

Bộ NN&PTNT nêu khối lượng xuất khẩu gạo 11 tháng của VN ước mới đạt 4,54 triệu tấn, giảm 25% về khối lượng và giảm hơn 20% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của VN. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay xuất khẩu gạo sang Trung Quốc chỉ đạt hơn 1,5 triệu tấn, giảm trên 35% về khối lượng so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê từ năm 2009 đến nay, chưa năm nào xuất khẩu gạo của VN lại sụt giảm như hiện nay. So với cùng kỳ, cả khối lượng và giá trị đã giảm hơn 45%. Hiện hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu gạo đều không hoàn thành chỉ tiêu đề ra và lượng gạo tồn kho khá lớn.

Tin khác