Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Vận tải biển VIMC (viết tắt là VLC), tiền thân là Phòng Quản lý tàu thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, được thành lập nhằm quản lý và khai thác đội tàu. Từ ngày thành lập Công ty Vận tải biển VIMC không ngừng phát triển và hiện nay là một trong những công ty vận tải biển hàng đầu ở Việt Nam.

Công ty được các giới kinh doanh đường biển trên thế giới biết đến không phải chỉ bằng sự phục vụ có chất lượng và an toàn mà còn vì đội ngũ cán bộ, sĩ quan thuyền viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong công tác vận tải biển. Công ty đảm bảo cung cấp dịch vụ có chất lượng cao cho mọi khách hàng, thỏa mãn cao nhất các yêu cầu chính đáng đã thỏa thuận với khách hàng.

Công ty Vận tải biển VIMC đã được đăng kiểm Việt Nam (VR) cấp Giấy chứng nhận phù hợp (D.O.C) theo Bộ luật quản lý an toàn Quốc tế (ISM Code) từ năm 2002 và tiếp tục được tổ chức do Chính quyền Panama ủy quyền cấp D.O.C từ năm 2011.

Tất cả các tàu do Công ty quản lý đã được cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải theo MLC 2006. Trong đó các tàu mang cờ Việt Nam được cấp bởi cơ quan Đăng kiểm Việt Nam từ năm 2014 và các tàu mang cờ Panama được cấp bởi đơn vị được Chính quyền Panama ủy quyền từ năm 2013.

Công ty Vận tải biển VIMC đồng thời đã xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (từ năm 2002). Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 (từ năm 2012) và Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 (từ năm 2014). Những việc làm trên đã chứng tỏ nỗ lực của Công ty trên con đường phát triển đội tàu, cải tiến kỹ thuật, nâng cao khả năng quản lý, khai thác tàu và hiện đại hóa ngành vận tải đường biển.