Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY
STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Ngày đăng
1 Thông báo tuyển dụng SQTV (Tháng 7/2020).
Lai Châu
Hà Nội
Quảng trị
Toàn quốc
24/11/2021
2 Thông báo tuyển dụng nhân viên SALE & MARKETING
Lai Châu
Hà Nội
Quảng trị
Toàn quốc
24/11/2021
3 Thông báo tuyển dụng SQTV tháng 7/2021
Lai Châu
Hà Nội
Quảng trị
Toàn quốc
24/11/2021