Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Thủ tướng sẽ ban hành tiêu chí doanh nghiệp nhà nước trong tháng 12

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói sẽ ký ban hành Quyết định thay thế Quyết định 37/2014/QĐ-TTg về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ngay trong tháng 12 này.

  Doanh nghiệp nhà nước sẽ chỉ hoạt động trong những lĩnh vực công ích, độc quyền tự nhiên...

Thủ tướng đã nói sẽ ký sớm văn bản này để xác định rõ những lĩnh vực, ngành nghề nhà nước cần nắm giữ 100% vốn hay nắm chi phối, những ngành, lĩnh vực sẽ phải thoái vốn nhà nước.

“Doanh nghiệp nhà nước sẽ chỉ hoạt động trong những lĩnh vực công ích, độc quyền tư nhiên, lĩnh vực thất bại thị trường – nghĩa là không ai muốn làm. Còn lại, nhà nước sẽ rút ra, để thị trường chi phối, để huy động nguồn lực và hoạt động hiệu quả hơn”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói tại Hội nghị toàn quốc Triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, điểm mới của dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 37/2014/QĐ-TTg so với Quyết định 37 chính là danh mục các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải thực hiện cổ phần hóa trong giai đoạn 2016-2020, bên cạnh các tiêu chí phân loại. 

“Khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định này cũng có nghĩa là có ngay danh mục các doanh nghiệp nhà nước sẽ tiến hành sắp xếp trong giai đoạn tới”, ông Đông nói.

Với cách làm trước đây, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, các bộ, ngành, địa phương dựa trên tiêu chí đó để xây dựng danh mục, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thường thì thời gian để hoàn tất danh mục là khoảng 8-12 tháng. Đây cũng là lý do khiến việc thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn vừa qua chậm.

Theo danh mục doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang được dự thảo này, số doanh nghiệp nhà nước 100% vốn chỉ còn khoảng 190 doanh nghiệp.

Tin khác