Đội tàu container

Tàu Vinalines Diamond

Tàu Vinalines Diamond

Năm đóng: 2007; Loại tàu: Container; Trọng tải: 13719 t; GT: 9957
Tàu Vinalines Pioneer

Tàu Vinalines Pioneer

Năm đóng: 1997; Loại tàu: Container; Trọng tải: 9088 t; GT: 6875; NT: 3363