Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Trao quyết định điều động bổ nhiệm phó giám đốc phụ trách Công ty Vận tải biển Vinalines

  Ngày 08/6/2016, tại Công ty Vận tải biển Vinalines đã diễn ra lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Công ty Vận tải biển Vinalines.         

  Tham dự lễ bổ nhiệm có có các Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Q.Tổng giám đốc , ông Nguyễn Đình Chung - Thành viên HĐTV, ông Bùi Việt Hoài - Phó tổng giám đốc, bà Đoàn Thị Thu Hương - Trưởng ban Tổ chức tiền lương và Ban giám đốc Công ty, các Trưởng/phó các phòng chức năng Công ty Vận tải biển Vinalines.

         Theo đó, kể từ ngày 10/6/2016, ông Đỗ Hùng Dương, Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Trưởng Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển, được điều động bổ nhiệm có thời hạn, đến giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên: Công ty Vận tải biển Vinalines. Giao ông Đỗ Hùng Dương Phó giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines phụ trách Công ty Vận tải biển Vinalines.

        Cũng theo đó, kể từ ngày 10/6/2016, điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Xuân Sơn, Kỹ sư Khai thác máy tàu biển, Giám đốc chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên: Công ty Vận tải biển Vinalines, đến giữ chức Trưởng Ban Quản lý thuyền viên & tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

        Phát biểu chỉ đạo tại lễ điều động bổ nhiệm, thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,  ông Nguyễn Cảnh Tĩnh -Q.Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chúc đồng chí Đỗ Hùng Dương và đồng chí Phan Xuân Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, cùng đóng góp, cống hiến vì sự phát triển của Công ty Vận tải biển Vinalines nói riêng và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nói chung.

Một số hình ảnh tại lễ điều động bổ nhiệm:

Q. TGĐ Nguyễn Cảnh Tĩnh tặng hoa và trao Quyết định cho ông Đỗ Hùng Dương- PGĐ phụ trách Công ty Vận tải biển Vinalines 

Q. TGĐ Nguyễn Cảnh Tĩnh tặng hoa và trao Quyết định cho ông Phan Xuân Sơn - Trưởng Ban QLTV&TB

Bà Đoàn Thu Hương - Trưởng ban TCTL đọc Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

Q. TGĐ Nguyễn Cảnh Tĩnh phát biểu chỉ đạo 

(Tin bài Nguyễn Quang Thái)  

Tin khác