Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tôn vinh các cán bộ công đoàn, công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu

Ngày 25/11/2021, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức kỉ niệm 5 năm ngày thành lập. Tại buổi lễ, Công ty VTB VIMC vinh dự có 2 cá nhân được tôn vinh cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu và công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu là anh Vũ Thế Hợi, Phó trưởng phòng TCNS và anh Nguyễn Đình Hào, máy trưởng tàu Tây Sơn 1.

Tin khác