Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tình hình thị trường tuần 41/ 2016 (05/10/2016 - 11/10/2016)

1. Thị trường tàu đã qua sử dụng:

Danh sách tàu được ghi nhận bán trong tuần qua:

3. Thị trường thuê tàu
3.1  Thị trường thuê tàu hàng khô:

Bảng tham khảo cước một số khu vực trên thế giới trong tuần 40 vừa qua:

3.2  Thị trường thuê tàu hàng lỏng:

  THỊ TRƯỜNG TÀU AFRAMAX:

 


Theo Pioneer Shipbrokers

N.Q.Thái st.

Tin khác