Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tàu Vinalines Sunrise

   STT

CHI TIẾT TÀU VINALINES SUNRISE

1

Loại tàu:

Chở hàng rời

2

Cờ:

Việt Nam

3

Số IMO:

9331878

4

Hô hiệu:

3WAM9

5

Đăng kiểm/Số đăng kiểm:

NK 065219

6

Bảo hiểm:

 

 

- Thân máy tàu:

 

 

- P & I :

 

7

Năm đóng:

2004

8

Nơi đóng:

Nhật Bản

9

Trọng tải:

56.057 MT

10

Dung tích đăng ký toàn phần:

31.236

11

Dung tích đăng ký hữu ích:

18.504

12

Chiều dài tổng:

189,99 m

13

Chiều dài giữa 2 trụ:

182,97 m

14

Chiều cao mạn:

19,90 m

15

Chiều rộng:

32,26 m

16

Mớn nước:

12,575m

17

Máy chính:

MITSUI; 9.480KW;127RPM

18

Tốc độ khai thác:

13,5 hải lý/ giờ (có hàng); 14 hải lý/giờ (rỗng)

19

Thiết bị xếp dỡ

30 tấn x 24m x 4

20

Số lượng hầm hàng:

 5

21

Sức chứa hàng

 

 

Hàng bao kiện

68.083 M3

 

Hàng hạt

70.811 M3

22

Lượng nước ngọt

428 M3

23

Lượng dầu DO

136 M3

24

Lượng dầu FO

2.510 M3

25

Dung tích nước Ballast

15.629 M3