Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tàu Vinalines Glory

 STT
CHI TIẾT TÀU VINALINES GLORY
1
Loại tàu:
Chở dầu sản phẩm
2
Kiểu vỏ tàu:
Double Hull
3
Cờ:
Việt Nam
4
Số IMO:
9337303
5
Hô hiệu:
XVQK
6
Đăng kiểm/Số đăng kiểm:
DNV/26216
7
Bảo hiểm:
 
 
- Thân máy tàu:
Bao Viet
 
- P & I :
GARD
8
Công ty quản lý tàu:
Vinalines Shipping Company
9
Năm đóng:
2006
10
Nơi đóng:
Xưởng SPP, Hàn Quốc
11
Trọng tải:
50.530,57 Tấn
12
Dung tích đăng ký toàn phần:
30.042
13
Dung tích đăng ký hữu ích:
13.312
14
Chiều dài tổng:
183,00 m
15
Chiều dài giữa 2 trụ:
175,54 m
16
Chiều cao mạn:
19,10 m
17
Chiều rộng:
32,20 m
18
Mớn nước:
12,915 m
19
Máy chính:
Wartsila Sulzer 7RTA48T-B 12.900BHP/127rpm
20
Máy đèn:
3 x Yanmar STX 6N21AL-EV x 970kW
21
Tốc độ khai thác:
15 Hải lý/giờ
22
Bơm làm hàng:
12 x 6100 m3/giờ (Furamo)
23
Số két hàng/Tổng dung tích két hàng:
12/52.151,00 m3 (98%)
24
Số két lắng/Tổng dung tích két lắng:
2/1.400,271 m3 (98%)
25
Cần cẩu:
1 x 10 Tấn
26
Dung tích két nước ngọt:
400,268 m3
27
Dung tích két dầu FO:
1.563,169 m3
28
Dung tích két dầu DO:
181,846 m3
29
Dung tích két Ballast:
24.159,535 m3