Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Vận tải biển Vinalines năm 2017

Chiều ngày 08/5/2017 tại Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội – Công ty Vận tải biển Vinalines đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017.

Tới dự Hội nghị có ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ông Đinh Anh Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ông Bùi Việt Hoài – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ông Phan Xuân Sơn – Trưởng Ban QLTV&TB Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Về phía Công ty VTB Vinalines có sự tham dự của 96 đại biểu, bao gồm Lãnh đạo Công ty, các đại biểu đương nhiên và các đại biểu bầu tại các đơn vị. Tại Hội nghị đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm ông Đỗ Hùng Dương –Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Công ty; bà Vũ Hồng Khánh – Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty; ông Đào Nguyên Phương – Phó giám đốc Công ty; ông Hoàng Long – Phó giám đốc Công ty.

 

Ảnh các đại biểu và khách mời về tham dự Hội nghị.

 

Ông Hoàng Long – Phó giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017, các nhóm giải pháp thực hiện.


Bà Trần Thị Nho – Phó phòng Tổ chức tiền lương báo cáo kết quả thực hiện chế độ Chính sách đối với Người lao động năm 2016 và định hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Đỗ Lê Ngọc – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Trưởng phòng Thuyền viên báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy, Quy chế của Công ty.

 Ông Phạm Văn Quang – Thuyền trưởng, đại diện cho 614 thuyền viên đang công tác trên đội tàu Công ty gồm 17 tàu bộc bạch những tâm tư, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc thuyền viên phải đối mặt.

 

Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ông Bùi Việt Hoài – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

 

Bà Vũ Hồng Khánh  – Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua “Lao động và quản lý giỏi” năm 2017.

 

Ông Vũ Thế Hợi – Phó chủ tịch Công đoàn, Phó phòng Tổng hợp giới thiệu đề cử thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ.

Ban Thư ký thông qua biên bản Hội nghị và biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017.

 

Tin bài: Nguyễn Quang Thái.

Tin khác