Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Giao lưu bóng đá chào mừng 24 năm Thành lập Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Ngày 21/4, Đoàn thanh niên cơ quan Tổng Công ty đã phối hợp với Đoàn thanh niên các công ty hạch toán phụ thuộc tổ chức thành công giải bóng đá Thanh niên VIMC tại sân vận động Viettel nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Tin khác