Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tàu Vinalines Mighty

  STT
CHI TIẾT TÀU VINALINES MIGHTY
1
Loại tàu:
Chở hàng rời
2
Cờ:
Việt Nam
3
Số IMO:
9335458
4
Hô hiệu:
3WQD
5
Đăng kiểm/Số đăng kiểm:
NKK/072184
6
Bảo hiểm:
 
 
- Thân máy tàu:
Bao Minh
 
- P & I :
Gard
7
Năm đóng:
2007
8
Nơi đóng:
Việt Nam
9
Trọng tải:
22.500 Tấn
10
Dung tích đăng ký toàn phần:
14.851
11
Dung tích đăng ký hữu ích:
7.158
12
Chiều dài tổng:
153,20 m
13
Chiều dài giữa 2 trụ:
143,97 m
14
Chiều cao mạn:
13,75 m
15
Chiều rộng:
26,00 m
16
Mớn nước:
9,50 m
17
Máy chính:
Mitsubishi 7UEC 45 LA 6.230kW/158rpm
18
Tốc độ khai thác:
13,25 Hải lý/giờ
19
Thiết bị xếp dỡ:
4 x 30MT x 20m
20
Số lượng hầm hàng:
5
21
Sức chứa hàng:
 
 
- Hàng bao kiện:
28.964 m3
 
- Hàng hạt:
29.156 m3
22
Lượng nước ngọt:
237 Mts
23
Lượng dầu DO:
256 Mts
24
Lượng dầu FO:
1.598 Mts
25
Dung tích nước Ballast:
6.927 m3