Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tàu VIMC GREEN

   STT

CHI TIẾT TÀU VIMC GREEN

1

Loại tàu:

Chở hàng rời

2

Cờ:

Panama

3

Số IMO:

9159414

4

Hô hiệu:

3FNK7

5

Đăng kiểm/Số đăng kiểm:

NK 973236

6

Bảo hiểm:

 

 

- Thân máy tàu:

 

 

- P & I :

 

7

Năm đóng:

1997

8

Nơi đóng:

Nhật Bản

9

Trọng tải:

42.271 MT

10

Dung tích đăng ký toàn phần:

25.939

11

Dung tích đăng ký hữu ích:

16.173

12

Chiều dài tổng:

185,73 m

13

Chiều dài giữa 2 trụ:

178,04 m

14

Chiều cao mạn:

16,40 m

15

Chiều rộng:

30,95 m

16

Mớn nước:

11,788m

17

Máy chính:

MITSUBISHI 6UEC; 7,038KW;106RPM

18

Tốc độ khai thác:

12,5 hải lý/ giờ (có hàng); 13 hải lý/giờ (rỗng)

19

Thiết bị xếp dỡ

30 tấn x 24m x 4

20

Số lượng hầm hàng:

 5

21

Sức chứa hàng

 

 

Hàng bao kiện

58.239 M3

 

Hàng hạt

59.387 M3

22

Lượng nước ngọt

301 M3

23

Lượng dầu DO

 127 MT

24

Lượng dầu FO

1.694 M3

25

Dung tích nước Ballast

13.838 M3