Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tàu VIMC FREEDOM

  STT

CHI TIẾT TÀU VIMC FREEDOM

1

Loại tàu:

Chở hàng rời

2

Cờ:

Việt Nam

3

Số IMO:

9577317

4

Hô hiệu:

XVGE

5

Đăng kiểm/Số đăng kiểm:

NK 100803

6

Bảo hiểm:

 

 

- Thân máy tàu:

 

 

- P & I :

 

7

Năm đóng:

2010

8

Nơi đóng:

Việt Nam

9

Trọng tải:

13.279 MT

10

Dung tích đăng ký toàn phần:

8.216

11

Dung tích đăng ký hữu ích:

5.295

12

Chiều dài tổng:

136,4 m

13

Chiều dài giữa 2 trụ:

126 m

14

Chiều cao mạn:

11,3 m

15

Chiều rộng:

20,20 m

16

Mớn nước:

8,350 m

17

Máy chính:

AKASAKA  3,965KW;215RPM

18

Tốc độ khai thác:

12,5 hải lý/giờ (có hàng)/13 hải lý/giờ (rỗng)

19

Thiết bị xếp dỡ

4 cẩu x 25 tấn

20

Số lượng hầm

4

21

Sức chứa hàng

 

 

Hàng bao kiện

17.744 M3

 

Hàng hạt

18.601 M3

22

Lượng nước ngọt

243 M3

23

Lượng dầu DO

130 MT

24

Lượng dầu FO

788 M3

25

Dung tích nước Ballast

2.060 M3