Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tàu Vinalines Brave

  STT
CHI TIẾT TÀU VINALINES BRAVE
1

Loại tàu:

Chở hàng rời

2
Cờ:

Việt Nam

3

Số IMO:

9405459
4

Hô hiệu:

3WBV9
5

Đăng kiểm/Số đăng kiểm:

NK/073022
6

Bảo hiểm:

 
 

- Thân máy tàu:

PVI
 

- P & I :

The London SteamShip

7

Năm đóng:

2007
8

Nơi đóng:

Nhật Bản

9

Trọng tải:

53.529 Tấn

10

Dung tích đăng ký toàn phần:

29.965
11

Dung tích đăng ký hữu ích:

18.486
12

Chiều dài tổng:

189,94 m

13

Chiều dài giữa 2 trụ:

182 m

14

Chiều cao mạn:

17,3 m

15

Chiều rộng:

32,26 m

16

Mớn nước:

12,303 m

17

Máy chính:

Man B&M 6S50MC-C 9480KW;127RPM

18

Tốc độ khai thác:

15/14,4 Hải lý/giờ

19

Thiết bị xếp dỡ

4 x 30,5 MT

20

Kích thước hầm hàng

 
 
Hầm 1
 
 
Hầm 2
 
 
Hầm 3
 
 
Hầm 4
 
21

Sức chứa hàng

 
 

Hàng bao kiện

65.526 M3

 

Hàng hạt

66.052 M3

22

Lượng nước ngọt

408.4 M3

23

Lượng dầu DO

161.44 M3

24

Lượng dầu FO

2165.66 M3

25

Dung tích nước Ballast

29,390 M3