Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tàu Tây Sơn 1

 STT
CHI TIẾT TÀU TÂY SƠN 1
1
Loại tàu:
Chở hàng khô
2
Cờ:
Việt Nam
3
Số IMO:
9329980
4
Hô hiệu:
XVFS
5
Đăng kiểm/Số đăng kiểm:
NKK/042563
6
Bảo hiểm:
 
 
- Thân máy tàu:
Bao Viet
 
- P & I :
The London Steamship
7
Năm đóng:
2004
8
Nơi đóng:
Việt Nam
9
Trọng tải:
13285,20 Tấn
10
Dung tích đăng ký toàn phần:
8.216
11
Dung tích đăng ký hữu ích:
5.295
12
Chiều dài tổng:
136,40 m
13
Chiều dài giữa 2 trụ:
126,00 m
14
Chiều cao mạn:
11,30 m
15
Chiều rộng:
20,20 m
16
Mớn nước:
8,35 m
17
Máy chính:
Mitsubishi 7UEC33LSII 3965kW/215rpm
18
Tốc độ khai thác:
12,5 Hải lý/giờ
19
Thiết bị xếp dỡ:
4 x 25MT x 24m
20
Kích thước hầm hàng:
 
 
- Hầm 1:
24,00m x 18,20m x 9,95m
 
- Hầm 2:
23,76m x 19,60m x 9,95m
 
- Hầm 3:
24,48m x 19,60m x 9,95m
 
- Hầm 4:
24,48m x 19,20m x 9,95m
21
Sức chứa hàng:
 
 
- Hàng bao kiện:
17.744 m3
 
- Hàng hạt:
18.600 m3
22
Lượng nước ngọt:
243 Mts
23
Lượng dầu DO:
110 Mts
24
Lượng dầu FO:
609 Mts
25
Dung tích nước Ballast:
2.106 m3