Đội tàu dầu

Tàu Vinalines Galaxy

Tàu Vinalines Galaxy

Năm đóng: 2007; Loại tàu: Chở dầu sản phẩm; Trọng tải: 50.530 Tấn GT: 30.042; NT: 13.312
Tàu Vinalines Glory

Tàu Vinalines Glory

Năm đóng: 2006; Loại tàu: Chở dầu sản phẩm; Trọng tải: 50.530 Tấn GT: 30.042; NT: 13.312